Okresný súd Malacky

Mierové nám. 10, 90119 Malacky
Vice-president: JUDr. Viera MALINOWSKA
Predseda sudcovskej rady:
Člen sudcovskej rady:

Contact

Fixed network : +421348816180
Fax : +42134/8816191
For media
Contact person: Mgr. Pavol Adamčiak
Fixed network: +421288810285, 0903424263
E-mail:
Web page:

Address

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
90119 Malacky
Image Okresný súd Malacky

Information center

Fixed network:
034/8816200
Phone number:
034/8816200
E-mail:
obedňajšia prestávka 12,00 hod. – 12,30 hod.

Opening hours:
Monday 8:00 - 12:00 12:30 - 14:30
Tuesday 8:00 - 12:00 12:30 - 14:30
Wednesday 8:00 - 12:00 12:30 - 14:30
Thursday 8:00 - 12:00 12:30 - 14:30
Friday 8:00 - 12:00

Filing room

Fixed network:
034/8816180
Fax:
034/8816191.
obedňajšia prestávka 12,00 hod. – 12,30 hod.

Opening hours:
Monday 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Tuesday 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Wednesday 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Thursday 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Friday 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00