Okresný súd Námestovo

Námestie Antona Bernoláka 332/16, 02901 Námestovo
Predseda sudcovskej rady:
Člen sudcovskej rady:

Kontakt

Pevná sieť : +421438858111
Fax : 043/88 58 191
Pre médiá
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Dudová Záborská
Pevná sieť: 0907844596
E-mail: anna.zaborska@justice.sk
Internetová stránka:
Ochrana osobných údajov
Zodpovedná osoba:
E-mail: ochrana.osobnych.udajov.OSNO@justice.sk

Adresa

Okresný súd Námestovo
Námestie Antona Bernoláka 332/16
02901 Námestovo
Obrázok Okresný súd Námestovo

Súd v číslach a grafoch

Interaktívny prehľad a porovnanie vybraných údajov o súdoch. (Kompatibilné pre MS Excel verzie 2013 a vyššie.)

Informačné centrum

Pevná sieť:
043/8858200
Tel. číslo:
043/8858200
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 11:00
Utorok 8:00 - 11:00
Streda 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 11:00
Piatok 8:00 - 11:00

Podateľňa

Pevná sieť:
043/8858180
Úradné hodiny:
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 15:00