Okresný súd Banská Bystrica

Skuteckého 28, 97559 Banská Bystrica
Predseda:
Predseda sudcovskej rady:
Člen sudcovskej rady:

Kontakt

Pevná sieť : +421488861111; +42148881500
Fax : +421488861191
Pre médiá
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Nina Spurná
Pevná sieť: 048/8860222
Mobil: 0905482924
E-mail: ksbb_hovorca@justice.sk
Internetová stránka:
Ochrana osobných údajov
Zodpovedná osoba:
E-mail: ochrana.osobnych.udajov.OSBB@justice.sk

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
97559 Banská Bystrica
Obrázok Okresný súd Banská Bystrica

Súd v číslach a grafoch

Interaktívny prehľad a porovnanie vybraných údajov o súdoch. (Kompatibilné pre MS Excel verzie 2013 a vyššie.)

Informačné centrum

Pevná sieť:
048/8861 135; 048/8861 200; 048/8861 134
Tel. číslo:
048/8861 135; 048/8861 200; 048/8861 134
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 13:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 13:00

Podateľňa

Pevná sieť:
048/ 886 1180
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 15:30
Streda 8:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 15:30
Piatok 8:00 - 15:30

Obchodný register

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 13:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 13:00

Informačné centrum-pracovisko upomínacieho a exekučného konania

Pevná sieť:
048/8861 475;048/8861477;048/8861 478; 048/8861 479
Okresný súd Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 13:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 13:00

Podateľňa – pracovisko upomínacieho a exekučného konania

Pevná sieť:
048/8861 476;
Okresný súd Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 15:30
Streda 8:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 15:30
Piatok 8:00 - 15:30

Pokladňa

Úradné hodiny 23. decembra 8.00 - 12.00 h

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Dedičské oddelenie

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 15:30
Utorok
Streda 8:00 - 15:30
Štvrtok
Piatok

Registratúrne stredisko (archív)

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok
Piatok