Krajský súd v Prešove

Hlavná 22, 08001 Prešov
Predseda sudcovskej rady:
Člen sudcovskej rady:

Contact

Fixed network : 051/8880111
Fax : 051/8880192,051/8880282
For media
Contact person: Bc. Ivana Petrufová
Mobil: 0905 515 872
Fixed network: 051/8880225
E-mail: ivana.petrufova@justice.sk
Web page:

Address

Krajský súd v Prešove
Hlavná 22
08001 Prešov
Image Krajský súd v Prešove

Information center

Telephone:
0518880200
Phone number:
0518880200
Opening hours:
Monday 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Tuesday 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Wednesday 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Thursday 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Friday 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00

Filing room

Telephone:
0518880180
Opening hours:
Monday 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Tuesday 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Wednesday 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Thursday 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Friday 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

Sekretariát krajského súdu

Fax:
051/8880282
Opening hours:
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday