Okresný súd Bratislava V

Prokofievova ul. 12, 85238 Bratislava V

Contact

Fixed network : +421288815111
Fax : +421288815228
For media
Contact person: Mgr. Pavol Adamčiak
Fixed network: +421288810285, 0903424263
E-mail:
Web page:

Address

Okresný súd Bratislava V
Prokofievova ul. 12
85238 Bratislava V
Image Okresný súd Bratislava V

Information center

Fixed network:
02/88815201
Phone number:
02/88815201
Objednanie na študovanie spisov je možné na týchto e-mail.adresách aj informácie ohľadne spisov. Nazeranie do súdneho spisu v čase od 8:00 - 14:00 hod.

OZNAM

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej, a.s., 816 47 Bratislava 1, Čulenova 6 o plánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa 19.mája 2017 do miesta spotreby Prokofievova č.10, Bratislava z dôvodov vykonávania plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 písm. t) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, Okresný súd Bratislava V oznamuje verejnosti, že v uvedený deň v čase od 08:00 hod. približne do 14:00 hod. dôjde počas úradných hodín pre styk s verejnosťou k obmedzeniam v poskytovaní služieb súdu, ako aj k prerušeniu telefonického spojenia.
Okresný súd Bratislava V bude fungovať len v obmedzenom režime – podateľňa súdu .
Verejnosti si dovoľujeme odporučiť v neodkladných záležitostiach využiť služby Okresného súdu Bratislava V mimo uvedeného termínu.
Za pochopenie Vám ďakujeme.
JUDr. Dušan Srogončík v. r.
predseda Okresného súdu Bratislava VOpening hours:
Monday 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Tuesday 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Wednesday 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Thursday 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Friday 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30

Filing room

Fixed network:
02/88815180

OZNAM

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej, a.s., 816 47 Bratislava 1, Čulenova 6 o plánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa 19.mája 2017 do miesta spotreby Prokofievova č.10, Bratislava z dôvodov vykonávania plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 písm. t) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, Okresný súd Bratislava V oznamuje verejnosti, že v uvedený deň v čase od 08:00 hod. približne do 14:00 hod. dôjde počas úradných hodín pre styk s verejnosťou k obmedzeniam v poskytovaní služieb súdu, ako aj k prerušeniu telefonického spojenia.
Okresný súd Bratislava V bude fungovať len v obmedzenom režime – podateľňa súdu .
Verejnosti si dovoľujeme odporučiť v neodkladných záležitostiach využiť služby Okresného súdu Bratislava V mimo uvedeného termínu.
Za pochopenie Vám ďakujeme.
JUDr. Dušan Srogončík v. r.
predseda Okresného súdu Bratislava V


Opening hours:
Monday 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Tuesday 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Wednesday 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Thursday 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Friday 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

Trestné oddelenie

Fax:
02/88815300
Opening hours:
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday