Krajský súd v Nitre

Štúrova 9, 95048 Nitra
Predseda: JUDr. Ján VANKO
Predseda sudcovskej rady:
Člen sudcovskej rady:

Kontakt

Pevná sieť : 037/ 88 40 111
Fax : 037/ 88 40 878
Pre médiá
Kontaktná osoba: JUDr. Lenka Kiradžiev, hovorca
Pevná sieť: 0911 340 024, 037/88 40 242
E-mail: lenka.kiradziev@justice.sk
Internetová stránka:
Ochrana osobných údajov
Zodpovedná osoba:
E-mail: ochrana.osobnych.udajov.KSNR@justice.sk

Adresa

Krajský súd v Nitre
Štúrova 9
95048 Nitra
Obrázok Krajský súd v Nitre

Súd v číslach a grafoch

Interaktívny prehľad a porovnanie vybraných údajov o súdoch. (Kompatibilné pre MS Excel verzie 2013 a vyššie.)

Informačné centrum

Pevná sieť:
037/ 8840200
Tel. číslo:
037/ 8840200
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00

Podateľňa

Pevná sieť:
037/8840180
Faxové číslo trestného oddelenia
037/8840191
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00