Krajský súd v Žiline

Orolská 3, 01001 Žilina
Podpredseda: JUDr. Miroslav JAMRICH
Predseda sudcovskej rady:
Člen sudcovskej rady:

Kontakt

Pevná sieť : +421418850180
Fax : 041/8850198
Pre médiá
Kontaktná osoba: Mgr.Lenka Belavá
Pevná sieť: 0907844596
E-mail: lenka.belava@justice.sk
Internetová stránka:

Adresa

Krajský súd v Žiline
Orolská 3
01001 Žilina
Obrázok Krajský súd v Žiline

Informačné centrum

Pevná sieť:
+421418850200
Tel. číslo:
+421418850200
E-mail:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20. marca 2018 (utorok) v dobe od 07,00 do 16,30 hod. bude na základe oznámenia SSE- Distribúcia, a.s. Žilina z dôvodu plánovaných prác na najbližšej trafostanici prerušená distribúcia elektriny do budovy Krajského súdu v Žiline. Na Krajskom súde v Žiline bude možné tento deň podávať iba písomné podania na podateľni krajského súdu, iné služby (napr. aj informácie o súdnom konaní) súd nebude poskytovať.
Úradné hodiny:
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 15:00

Podateľňa

Pevná sieť:
+421418850203
Úradné hodiny:
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 15:00