Okresný súd Žilina

Hviezdoslavova ul. 28, 01059 Žilina
Predseda sudcovskej rady:
Člen sudcovskej rady:

Contact

Fixed network : +421418851111
Fax : +421418851270
For media
Contact person: Mgr. Lenka Belavá
Fixed network: 0907844596
E-mail: lenka.belava@justice.sk
Web page:
Ochrana osobných údajov
Responsible person:
E-mail: ochrana.osobnych.udajov.OSZA@justice.sk

Address

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
01059 Žilina
Image Okresný súd Žilina

Súd v číslach a grafoch

Interaktívny prehľad a porovnanie vybraných údajov o súdoch. (Kompatibilné pre MS Excel verzie 2013 a vyššie.)

Information center

Fixed network:
+421418851104, +421418851105
Phone number:
+421418851104, +421418851105
Opening hours:
Monday 7:00 - 11:30 12:30 – 15:00
Tuesday 7:00 - 11:30 12:30 – 15:00
Wednesday 7:00 - 11:30 12:30 – 15:00
Thursday 7:00 - 11:30 12:30 – 15:00
Friday 7:00 - 11:30 12:30 – 15:00

Filing room

Fixed network:
+421418851180
Opening hours:
Monday 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Tuesday 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Wednesday 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Thursday 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Friday 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00

Business register

Opening hours:
Monday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Tuesday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Wednesday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Thursday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Friday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00

Archív / registratúrne stredisko

Opening hours:
Monday 7:00 - 12:00
Tuesday
Wednesday 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Thursday
Friday

Zbierka listín

Fixed network:
+0421418851400,+0421418851401
Opening hours:
Monday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Tuesday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Wednesday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Thursday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Friday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00

Konkurzné oddelenie – potvrdenia

Fixed network:
+0421418851402,+0421418851403
Opening hours:
Monday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Tuesday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Wednesday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Thursday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Friday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00

Pokladňa

Opening hours:
Monday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Tuesday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Wednesday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Thursday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Friday 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00