Okresný súd Banská Bystrica

Skuteckého 28, 97559 Banská Bystrica

Kontakt

Pevná sieť : +421488861111
Fax : +421488861191
Pre médiá
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Nina Spurná
Pevná sieť: 048/8860222
Mobil: 0905482924
E-mail: ksbb_hovorca@justice.sk
Internetová stránka:

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
97559 Banská Bystrica
Obrázok Okresný súd Banská Bystrica

Informačné centrum

Pevná sieť:
048/8861 135; 048/8861 200; 048/8861 134
Tel. číslo:
048/8861 135; 048/8861 200; 048/8861 134
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 13:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 13:00

Podateľňa

Pevná sieť:
048/ 8861180
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 15:30
Streda 8:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 15:30
Piatok 8:00 - 15:30

Obchodný register

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 13:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 13:00

Informačné centrum-pracovisko upomínacieho a exekučného konania

Pevná sieť:
048/8861 478; 048/8861 479
Okresný súd Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 13:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 13:00

Podateľňa – pracovisko upomínacieho a exekučného konania

Pevná sieť:
048/8861 475;
Okresný súd Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 15:30
Streda 8:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 15:30
Piatok 8:00 - 15:30

Pokladňa

Úradné hodiny 23. decembra 8.00 - 12.00 h

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Dedičské oddelenie

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 15:30
Utorok
Streda 8:00 - 15:30
Štvrtok
Piatok

Registratúrne stredisko (archív)

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok
Piatok