Oficiálna stránka

Elektronický súdny spis

Voľba spôsobu prihlásenia

  • Prihlásenie cez EID

    Prihláste sa cez Váš občiansky preukaz a pristupujte ku všetkým spisom, ku ktorým máte pridelený prístup.

  • Ak ste obdržali kód na Info centre príslušného súdu alebo ako prílohu rozhodnutia. Kód je v tvare xxxx-xxxx-xxxx, kde x môže byť písmeno alebo číslo.