Preskočiť na obsah

Poskytovanie informácií zo súdnej a justičnej štatistiky – štatistické údaje súdov, Ministerstva spravodlivosti SR a organizácií v jeho pôsobnosti

Cieľom modulu je v umožniť občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k štatistickým údajom rezortu spravodlivosti.
Prípadná odchýlka vykazovaných údajov od hodnôt uvedených v štatistickej ročenke môže súvisieť s odlišným spôsobom vyhodnocovania dát.

Zoznam najčastejšie používaných štatistických balíčkov: