Preskočiť na obsah

Štatistiky konaní maloletých

Sledovaný ukazovateľ : počet vybavených vecí

čas vybavenia: 2014

druh práva okresné súdy v obvode
Kategória úrovne 1 KSBA KSBB KSKE KSNR KSPO KSTN KSTT KSZA spolu
Rodičovské práva a povinnosti 1,616 2,334 2,818 1,993 1,839 1,903 2,006 2,054 16,563
Náhradná starostlivosť 142 419 564 255 295 175 259 171 2,280
Poručníctvo, opatrovníctvo 44 93 186 74 66 34 73 31 601
Povolenie uzavrieť manželstvo 1 67 92 7 157 1 5 4 334
Meno a priezvisko maloletého 71 43 63 36 49 37 49 48 396
Výživné 1,697 2,530 2,958 2,239 2,084 2,295 2,307 2,280 18,390
Určenie rodičovstva 68 75 120 102 84 80 98 86 713
Osvojenie 136 88 111 71 73 68 102 53 702
spolu 2,355 3,547 4,268 3,043 3,058 3,070 3,064 3,088 25,493

Údaje v štatistike: 01.01.2010 - 31.12.2016 | Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017 (aktualizované 1x ročne) | Zdroj údajov: Štatistické listy O