Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obcan.justice.sk/sudny-spis spĺňa všetky štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z. vyjmúc body 1.1, 6.1, 6.2, 13.3 prílohy č. 1.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho elementy je možné veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Podporované prehliadače:
  • Mozilla Firefox 18.0+
  • Google Chrome 24.0+
  • Internet Explorer 8.0+

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou portálu, kontaktujte prosím odbor ServiceDesk.


Vrátiť na úvod