Právna pomoc pre občanov v materiálnej núdzi

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre osoby v materiálnej núdzi, t.j. pre tých , ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Centrum posudzuje v prvom rade, či žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky priznania nároku na právnu pomoc.

Až následne je možné poskytnúť komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo určeným advokátom.

V prípade záujmu o služby centra potreby právnej pomoci sa môžete obrátiť osobne, písomne, telefonicky alebo emailom na pracovníkov a pracovníčky kancelárií centra, ktorí Vám radi odpovedia na Vaše prípadné otázky.

Novinkou je konzultácia vo forme videokonferenčného hovoru. Môžete ho realizovať z vašej najbližšej lokality okresného alebo krajského súdu.

Ak budete mať dostupné potrebné technické vybavenie (video zariadenie, softvérovú aplikáciu a  pripojenie do internetu), je technicky možné realizovať videohovor aj z Vášho domáceho prostredia. Prostredníctvom tejto služby môžete získať informácie ohľadom náležitostí žiadosti o právnu pomoc napr. ako postupovať pri vyplnení žiadosti, aké všetky doklady budete potrebovať. Taktiež je možné prostredníctvom videokonferencie uskutočniť predbežnú konzultáciu v trvaní 1 hodiny, po predchádzajúcom zaplatení poplatku 4,5 Eura (prevodom na účet centra, alebo poštovou poukážkou. Pre tento prípad je nutné mať pripravené všetky písomnosti, o ktoré opierate svoj nárok, aby právnik centra mohol aj prostredníctvom videokonfenčného hovoru vyhodnotiť, či je nárok oprávnený alebo nie a poskytnúť Vám základnú právnu pomoc a radu.

O túto službu je potrebné požiadať prostredníctvom žiadosti o vzdialenú konzultáciu s pracovníkmi rezortu spravodlivosti. 

Kancelárie Centra právnej pomoci nájdete v týchto mestách: Bratislava, Trenčín, Hlohovec, Nitra, Žiar nad Hronom, Žilina, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Prešov, Košice, Humenné, Svidník. 

Kontakt na Centrum právnej pomoci ako aj ďalšie bližšie informácie nájdete na jeho stránke www.centrumpravnejpomoci.sk.