Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Infosúd je súčasť portálu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré spĺňa všetky základné štandardy pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj  pri JavaScript sekvencií. Pre správne fungovanie všetkej funkcionality oporúčame používať aktualizovné verzie prehliadačov.

Je plne funkčné v prehliadačoch:

  • Internet Explorer 11.0+
  • Mozilla Firefox 42+
  • Safari 9+
  • Google Crome 46+

Je funkčné v zmysle alternatívnej funkcionality v prehliadačoch:

  • Internet Explorer 8+
  • Mozilla Firefox 18+
  • Safari 8+
  • Google Crome 24+

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu dostupnú z každej webovej podstránky.

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 

RSS

Sídlo poskytuje nasledovné RSS kanály: