Upozorňujeme, že je k dispozícii nová verzia aplikácie.
Pre získanie najnovších vylepšení a funkcií kliknite na nasledujúci odkaz: nové RPVE. Ďakujeme vám za podporu!

Pomocník

Odkiaľ pochádzajú údaje zverejnené na tejto stránke?

Systém čerpá z Centrálnej databázy Súdneho manažmentu v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Na základe tejto databázy aktualizujeme záznamy každý deň a čas poslednej aktualizácie je uvedený vo vyhľadávacích formulároch, nad zoznamom výsledkov aj v zobrazenom detaile poverenia.

Aké všetky poverenia sú predmetom zverejnenia?

Zverejňujú sa poverenia Okresného súdu Banská Bystrica od 1.4.2017 podľa zákona 233/1995 Z. z. Zverejňujú sa len poverenia z prebiehajúcich exekučných konaní.

POZOR: V tomto zozname sa nezobrazujú exekúcie, ktoré vymáha Sociálna Poisťovňa podľa ustanovenia zákona 461/2003 Z. z. od § 224 ďalej.

Aké sú to prebiehajúce exekučné konania?

Pod názvom "prebiehajúce exekučné konania" máme na mysli také exekučné konania, v ktorých súd vydal poverenie na vykonanie exekúcie. Medzi prebiehajúce exekučné konania radíme aj také konania, ktoré boli odložené. Medzi prebiehajúce exekučné konania neradíme konania, ktoré boli zastavené v celosti, alebo tie, ktoré sú vybavené.

Ako overím platnosť poverenia?

Vytlačené poverenie na vykonanie exekúcie obsahuje identifikátor ECLI (napríklad ECLI:SK:OSBB:1234567890.1). Zadajte tento identifikátor na stránke Hľadanie podľa čísla poverenia a ak je dané poverenie predmetom zverejnenia, zobrazí sa vám detail poverenia voči ktorému môžete údaje z predloženého poverenia overiť.

Nad každým poverením je sekcia, ktorá hovorí o aktuálnosti nájdeného poverenia a dá sa tam dozvedieť napríklad, že:

  • Nájdené poverenie je aktuálne – to znamená, že podľa doterajších informácií nebolo nahradené, ani súdom označené za neaktuálne
  • Nájdené poverenie je neaktuálne – to znamená, že tak bolo označené na súde
  • Nájdené poverenie je nahradené iným – to znamená, že súd vydal opravné poverenie, alebo dodatok, ktorý dané poverenie nahradil. Najnovšiu verziu nájdete kliknutím na ECLI, alebo podľa prehľadu v histórii poverenia.

Ako vyhľadám poverenie na vymáhanie od fyzickej osoby?

Na stránke Hľadanie podľa údajov o povinnom zvoľte Povinný je fyzická osoba, zadajte meno a priezvisko, a podľa toho, ktorým údajom disponujete, vyplňte buď rodné číslo, alebo dátum narodenia zvolenej osoby. Bez týchto údajov systém hľadanie nedovolí.

Ako vyhľadám poverenie na vymáhanie od právnickej osoby?

Na stránke Hľadanie podľa údajov o povinnom zvoľte Povinný je právnická osoba alebo SZČO a vyplňte IČO. Ak viete, že vami hľadaná právnická osoba je povinnou osobou v niektorom exekučnom konaní, použite pole "Názov", ktoré Vám pomôže zadať správne IČO.

Ako vyhľadám poverenie na vymáhanie od živnostníka, teda fyzickej osoby - podnikateľa (SZČO)?

Ak je hľadaným subjektom fyzická osoba - podnikateľ, odporúčame vyhľadať na stránke Hľadanie podľa údajov o povinnom aj pomocou IČO aj pomocou údajov o fyzickej osobe, keďže v návrhu na vykonanie exekúcie mohla byť daná osoba zadaná ako fyzická osoba (bez IČO), alebo ako živnostník (s IČO).

O čom vypovedá história poverenia?

História poverenia nie je dostupná pre všetky poverenia. Zobrazuje sa len v tom prípade, že dané poverenie bolo nahradené, alebo samo nahrádza nejaké poverenie.

Z histórie sa dá prehľadne prečítať

Aké sú to “súvisiace poverenia”?

Pre zobrazené poverenia sa v histórii poverenia zobrazujú súvisiace poverenia. To sú také poverenia, ktoré boli nahradené daným poverením, alebo ktoré nahrádzajú dané poverenie.