G2 Zabezpečenie vzdialenej video komunikácie účastníkov konania

Popis modulu:

Cieľom modulu Zabezpečenie vzdialenej video komunikácie účastníkov konania v projekte Rozvoj elektronických služieb súdnictva – Informačný systém Videokonferencií je umožniť zúčastňovať sa súdneho pojednávania účastníkom súdneho konania z geograficky vzdialených lokalít, ktorých osobná prítomnosť na súdnom pojednávaní je obmedzená z relevantných dôvodov (vzdialenosť bydliska, imobilita, resp. hendikep pre dlhšie cestovanie, pobyt v zahraničí a pod.)

Čo umožňuje modul:

  • podanie žiadosti o vzdialenú video komunikáciu účastníkov konania

Pre koho je určený modul:

  • účastník súdneho konania,
  • právny zástupca účastníka súdneho konania,
  • osoba pribratá do súdneho konania (notár, exekútor, znalec, tlmočník, prekladateľ, kolízny opatrovník),
  • tretia strana – verejnosť (primárne pre správne konanie).

Čo potrebujeme na využívanie služieb modulu:

  • občiansky preukaz s certifikátom (EID),
  • čítačka EID a nainštalovaný software EID klient.

Ako použiť službu:

Vážený používateľ,  v prípade záujmu o sprístupnenie tejto služby, prosím vyplňte formulár všeobecná agenda konkrétnej inštitúcie, ktorej adresujete žiadosť. Formuláre nájdete na portáli www.slovensko.sk. Vo vyhľadávacom poli „Názov inštitúcie, alebo úradu“ zadajte názov organizácie, na ktorú chcete formulár elektronicky odoslať.

Vo formulári v jednotlivých poliach uveďte nasledujúce informácie:

Predmet: G2 - Zabezpečenie vzdialenej video komunikácie účastníkov konania

Text:

V texte žiadosti  uveďte nasledovné informácie: dátum pojednávania, súd, na ktorom sa uskutočňuje pojednávanie,  spisová značka, predmet pojednávania, odôvodnenie žiadosti. Doplňujúce informácie, ktoré môžete uviesť sú miestnosť, sudcovia, forma úkonu. K formuláru žiadosti môžete pridať aj samostatné prílohy.