Overenie existencie úkonu znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej činnosti

Funkcionalita Overenie existencie úkonu znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej činnosti umožňuje verejnosti zistiť po zadaní čísla úkonu, či daný úkon existuje a aký je jeho stav rozpracovanosti.