Overenie existencie úkonu znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej činnosti

Funkcionalita Overenie existencie úkonu znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej činnosti umožňuje verejnosti zistiť po zadaní čísla zadania, či daný úkon existuje a aký je jeho stav rozpracovanosti.

Číslo úkonu: 201800620104
Stav: Ukončený