Žiadosti o úkon znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej činnosti

Formuláre Žiadosti o úkon znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej činnosti poskytujú možnosť požiadať elektronicky o úkon znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej činnosti prostredníctvom eID pre týchto zadávateľov:

  • orgány verejnej moci,
  • verejnosť, tj. ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba.

 

Žiadosť o úkon znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej činnosti na základe pribratia do konania orgánom verejnej moci

Žiadosť o úkon znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej činnosti pre fyzické a právnické osoby