Otvorené dáta

V rámci iniciatívy Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti, poskytuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky tieto datasety. Datasety sú v súčasnosti dodávané ako úplné súbory pričom v skorej budúcnosti poskytneme aj API - aplikačné rozhranie, pomocou ktorého bude možné v dátach vyhľadávať, alebo ich inkrementálne zbierať. 

Datasety

Znalci

Tlmočníci

Prekladatelia

Znalecké organizácie

Oznamy

Rozvrhy práce súdov

Súdne pojednávania

Súdne rozhodnutia

Zasadnutia sudcovskej rady

Sudcovia

Výberové konania

Verejné obstarávania

Súdy

Zmluvy