Podpisovanie elektronických dokumentov


Funkcionalita je určená na vytvorenie elektronického podpisu vo formáte XAdES_ZEP (EPES). Je možné podpísať:
  • súbory vo formátoch .pdf, .txt , .png, (spĺňajúce štandardy pre informačné systémy verejnej správy)
  • súbory vo formáte .xzep
  • elektronické formuláre vo formáte .xml, .xzep vytvorené, popr. podpísané na portáli eŽaloby (Vytvorenie podania)