Podpisovanie elektronických dokumentov


Funkcionalita je určená na vytvorenie elektronického podpisu vo formáte ASiC a XAdES_ZEP (EPES). Je možné podpísať:
  • súbory vo formátoch .pdf, .txt , .png, (spĺňajúce štandardy pre informačné systémy verejnej správy)
  • súbory vo formáte .xzep, .asice
  • elektronické formuláre vo formáte .xml, .xzep, .asice vytvorené, popr. podpísané na portáli eŽaloby (Vytvorenie podania)
V prípade, že je dokument väčší ako 5 MB, môže sa vyskytnúť problém pri jeho podpisovaní.