G5 Poskytovanie videokonferenčných služieb súdnictva

Popis modulu:

Cieľom modulu Poskytovanie videokonferenčných služieb súdnictva je skvalitniť služby pre občanov na kontaktných miestach Centra právnej pomoci  (CPP). Jej cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi občanom a pracovníkmi rezortu justície mimo súdnych pojednávaní, najmä pri poskytovaní poradenských a právnych služieb pracovníkov CPP. Službou sa zabezpečí širší prístup pre občanov pre právnu pomoc.

Čo umožňuje modul:

  • podanie žiadosti o žiadosti o poskytnutie videokonferenčných služieb súdnictva
  • zabezpečenie vzdialenej video komunikácie s pracovníkmi CPP mimo súdneho konania

Pre koho je určený modul:

  • laická verejnosť

Čo potrebujeme na využívanie služieb modulu:

  • občiansky preukaz s certifikátom (EID),
  • čítačka EID a nainštalovaný software EID klient.

Ako použiť službu:

Vážený používateľ,  v prípade záujmu o sprístupnenie tejto služby, prosím vyplňte formulár všeobecná agenda konkrétnej inštitúcie, ktorej adresujete žiadosť. Formuláre nájdete na portáli www.slovensko.sk. Vo vyhľadávacom poli „Názov inštitúcie, alebo úradu“ zadajte názov organizácie, na ktorú chcete formulár elektronicky odoslať.

Vo formulári v jednotlivých poliach uveďte nasledujúce informácie:

Predmet: G5 - Poskytovanie videokonferenčných služieb súdnictva

Text:

V texte žiadosti  uveďte s kým požadujete uskutočniť videokonferenčný hovor (informačná videokonzultácia s kanceláriou Centra právnej pomoci, informačná videokonzultácia s pracovníkmi súdnictva alebo pracovníkmi na Ministerstve spravodlivosti SR).

Napíšte konkrétnu inštitúciu od ktorej požadujete konzultácie vo forme videokonferenčného hovoru (môže to byť pobočka alebo kancelária Centra právnej pomoci, krajský alebo okresný súd, Ministerstvo spravodlivosti SR).

Doplňte miesto, kde sa uskutoční videokonferenčný hovor ( konkrétny krajský alebo okresný súd) t. j. miesto, kde sa dostavíte na videokonferenčný hovor  a navrhnite dátum videokonferenčného hovoru.  Popíšte prosím záležitosť, ktorá bude predmetom videokonferenčného hovoru. K formuláru žiadosti môžete pridať aj samostatné prílohy.