UPOZORNENIE

V termíne od 11.08.2021 od 22:00 hod. do 12.08.2021 do 04:00 hod. bude prebiehať technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy

Zároveň bude odstávka MV SR EID služieb medzi 11.08.2021 20:00 a 22:00 kedy možno nebude možné sa prihlasovať cez EID.

Popis modulu Centrálna evidencia exekúcií

Hlavným prínosom modulu Centrálnej evidencie exekúcií v projekte Rozvoj elektronických služieb súdnictva – Informačný systém Elektronických služieb súdnictva (RESS – IS ESS) je poskytnutie právne použiteľných výpisov pre verejnosť (cez internet alebo v infocentre súdu), pričom tieto výpisy nevypovedajú len o exekučných konaniach na danom súde, ale za celé Slovensko.

Čo umožňuje modul:

  • získanie prehľadu o vedenej exekúcii voči fyzickej alebo právnickej osobe,
  • podanie žiadosti o opravu nesprávnych údajov v Centrálnej evidencii exekúcií,
  • získanie prehľadov z Centrálnej evidencie exekúcií (neverejná informácia),
  • vydanie výpisu pracovníkovi súdu pre účely listinného výpisu.

Pre koho je určený modul:

  • autentifikovaný používateľ zo širokej verejnosti, ktorý získava elektronické výpisy cez internet,
  • autentifikovaný používateľ zo širokej verejnosti s prístupom do internej časti Centrálnej evidencie exekúcií, ktorý prezerá reporty,
  • pracovník infocentra, ktorý môže vydávať výpisy na požiadanie.

Čo potrebujeme na využívanie služieb modulu:

  • občiansky preukaz s čipom (eID) a zaručený elektronický podpis (ZEP)
  • čítačka eID a nainštalovaný softvér

Vstup do centrálnej evidencie exekúcií