Informácie o plánovaných odstávkach nájdete v sekcii „Aktuálne témy" - „Plán technických odstávok"

Popis modulu Elektronický súdny spis

Primárnym cieľom modulu Elektronický súdny spis v rámci projektu Rozvoj elektronických služieb súdnictva – Informačný systém Elektronických služieb súdnictva (RESS – IS ESS) je sprístupnenie dokumentov vedených v rámci Elektronického súdneho spisu (ESSp) pre používateľov registrovaných v rámci portálu Elektronických služieb súdnictva.

Čo umožňuje modul:

 • podanie žiadosti o sprístupnenie obsahu súdneho spisu,
 • sprístupnenie obsahu elektronického súdneho spisu, informácií o konaní a archívu nahrávok pojednávaní,
 • vyhľadanie a prezeranie záznamov v ESSp,
 • zápis dokumentu do ESSp,
 • informovanie o udalostiach v súdnom konaní a zmenách v ESSp.

Pre koho je určený modul:

 • účastník súdneho konania,
 • právny zástupca účastníka súdneho konania,
 • osoba pribratá do súdneho konania (notár, exekútor, znalec, tlmočník, prekladateľ, kolízny opatrovník),
 • tretia strana – verejnosť (primárne pre správne konanie).

Čo potrebujeme na využívanie služieb modulu:

 • občiansky preukaz s čipom (eID)
 • čítačka eID a nainštalovaný software

Technická podpora TU

Vstup do Elektronického súdneho spisu.