Zobrazovanie podpísaných elektronických dokumentov


Funkcionalita je určená na zobrazenie:
  • elektronických formulárov vo formáte .xzep a .asice vytvorených a podpísaných na portáli eŽaloby (Vytvorenie podania, Elektronické podpisovanie)
  • súborov vo formáte .xzep a .asice s elektronickým podpisom vo formáte XAdES_ZEP (EPES) alebo ASiC