Otvorené dáta

V rámci iniciatívy Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti, poskytuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky tieto datasety. Datasety sú v súčasnosti dodávané ako úplné súbory pričom v skorej budúcnosti poskytneme aj API - aplikačné rozhranie, pomocou ktorého bude možné v dátach vyhľadávať, alebo ich inkrementálne zbierať.