Otvorené dáta

V rámci iniciatívy Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti, poskytuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky tieto datasety. Datasety sú v súčasnosti dodávané ako úplné súbory pričom v skorej budúcnosti poskytneme aj API - aplikačné rozhranie, pomocou ktorého bude možné v dátach vyhľadávať, alebo ich inkrementálne zbierať. 

Datasets

Selection procedure

Public procurement

Notices on the official board of the courts

Work schedules

Trials

Decisions

Meetings of the Council of Judges

Contracts

Judges