Formuláre

Funkcionalita je určená pre získanie pdf verzí, alebo tlač vybraných elektronických formulárov portálu eŽALOBY
Upozornenie:
Táto stránka neumožňuje vytvárať elektronické podania. Elektronické podanie môžete vytvoriť v sekcií „Vytvorenie podania“. Neprikladajte získané pdf súbory ako prílohy k podaniam na portáli eŽALOBY

Zoznam elektronických formulárov
Agenda Názov Akcie
Exekučné Návrh na vykonanie exekúcie
Exekučné Podanie k spisovej značke
Upomínacie Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach
Upomínacie Podanie k spisovej značke
Upomínacie Odpor proti platobnému rozkazu
Upomínacie Oprava vád návrhu na vydanie platobného rozkazu
Upomínacie Návrh na vydanie platobného rozkazu
Počet záznamov: 27
Záznamov na stránku
Strana z 2.