Formuláre

Funkcionalita je určená pre získanie pdf verzí, alebo tlač vybraných elektronických formulárov portálu eŽALOBY
Upozornenie:
Táto stránka neumožňuje vytvárať elektronické podania. Elektronické podanie môžete vytvoriť v sekcií „Vytvorenie podania“. Neprikladajte získané pdf súbory ako prílohy k podaniam na portáli eŽALOBY

Zoznam elektronických formulárov
Agenda Názov Akcie
Civilné Späťvzatie návrhu na začatie konania
Civilné Iné podanie (pre podanie k existujúcemu konaniu)
Civilné Odvolanie
Civilné Odpor proti platobnému rozkazu
Civilné Doplnenie návrhu na začatie konania
Civilné Doplnenie návrhu na začatie konania vo veci starostlivosti súdu o maloletých
Civilné Iné podanie (pre všeobecné podanie súdu)
Civilné Návrh na zabezpečenie dôkazu vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva
Civilné Návrh na zabezpečenie dôkazu
Civilné Návrh na vydanie platobného rozkazu
Civilné Návrh na nariadenie predbežného opatrenia
Civilné Návrh na začatie konania vo veci starostlivosti súdu o maloletých
Civilné Návrh na začatie konania
Civilné Žaloba/Návrh na začatie konania
Civilné Všeobecné podanie
Civilné Neodkladné/zabezpečovacie opatrenie
Civilné Podanie k spisovej značke
Exekučné Oprava vád návrhu na vykonanie exekúcie
Exekučné Návrh na vykonanie exekúcie
Exekučné Podanie k spisovej značke
Počet záznamov: 27
Záznamov na stránku
Strana z 2.